تصاویر زیر مربوط به دستگاه های تولید نان حصیری و بستنی می باشد که توسط گروه صنعتی فجر ساخته شده است.